Öğretim Elemanlarımız Kongre ve Sempozyumlara Katıldı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Öğr. Gör. Turgay Erdemir “Web Macerası Uygulamasının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonlarına Etkisi” ve “Bulut Bilişim ile İşbirlikli Öğrenme: Office365 Üzerine Bir Değerlendirme” isimli sözlü bildirilerini; Öğr. Sibel Özkan Barın “Mobil Diyet Uygulamasının Nomofobi Üzerindeki Etkileri”, “Modern Yüzyılın Yeni Olgusu Nomofobi ve Üniversite Öğrencileri Arasında Yaygınlık Nedenleri” ve “Örnek Olay Tabanlı Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Üstbilişsel Strateji Kullanım Desteğinin Problem Çözme Süreçlerindeki Etkisi” isimli sözlü bildirilerini sunmak üzere 11-13 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmiş olan 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’na (ITTES 2017) katılmıştır.

Okt. Mustafa Samur 28 Eylül/ 1 Ekim 2017 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi’nde düzenlenen 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde “Eğitim Tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu” isimli sözlü bildiriyi sunmuştur.

Öğretim elemanlarımızı çalışmalarından dolayı kutluyoruz, devamını diliyoruz.  

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin