Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

BİRİM KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI

Kalite güvencesi alanında son yıllarda yürütülen yoğun çalışmalar ve kurumsal kalite kültürü konusundaki başarılı uygulamalar neticesinde Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)'nun Kurumsal Akreditasyon Programına dâhil edilmiş bulunmaktadır.

Üniversitemiz 2017 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve hazırlanan Kurumsal Geribildirim Raporunda gelişmeye açık yönler belirtilmiştir.

Bahsi geçen gelişmeye açık yönler ile ilgili yürütülen çalışmalar ve kaydedilen ilerlemeler Kurumsal Akreditasyon Programında tekrar ele alınacak ve YÖKAK tarafından değerlendirilecektir.

Bu hususta Kdz. Ereğli M.Y.O. Birim Kalite Komisyonu var olan kalite politikalarının olgunlaştırılması, iç ve dış paydaşlarla etkileşimin artırılarak devamı, eğitim-öğretim faaliyetleri ile kurum içi birtakım mekanizmaların işlerlik kazanması hususunda dijital olanaklardan yararlanma hususları başta olmak üzere birçok iyileştirme konularının ele alındığı toplantı, seminer salonunda komisyon başkanı eşliğinde komisyon üyeleri, bölüm başkanları ve yüksekokul sekreterinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Kdz. Ereğli M.Y.O.’da gelişmeye açık yönler ile görüş ve öneriler iç paydaşlar tarafından komisyona sunuldu. Toplantı bir sonraki toplantıda bir araya gelmek üzere son buldu.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin