Görev Tanımları

Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Görev Adı:

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan:

Yüksekokul Müdürü

Sorumluluk Alanı:

Yüksekokul akademik ve idari işlerinin kapsadığı alan

Temel Görev ve Sorumluklar:

1. Meslek Yüksekokulun değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek.

2. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlamak.

3. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlamak.

4. Meslek Yüksekokulda yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlamak.

5. Meslek Yüksekokulun stratejik planını hazırlamak.

6. Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlamak.

7. Meslek Yüksekokuldaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

8. Meslek Yüksekokulumuzdaki programların akredite edilmesi için gelen Akreditasyon ziyaret ekibinin programını hazırlar ve yürütmek.

9. Öğretim elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlamak.

10. Öğrencilerin Meslek Yüksekokulunun değerlendirme anketlerini hazırlar ve anketlerin uygulanmasını sağlamak.

11. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek.

12. Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan komisyonun belirlenmesini sağlamak.

13. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak.

14. Meslek Yüksekokulunda öğretim elemanları tarafından yürütülen projeleri takip etmek.

15. Meslek Yüksekokulun kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir biçimde hizmet sunmasını sağlamak.

16. Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlayan komisyonu belirlemek.

17. Müdürün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

18. Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekalet etmek.

Yetkiler:

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

1. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

2. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak.

3. İmza yetkisine sahip olmak.

4. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

Beceri ve Yetenekler:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin