Okt. TUĞBA AYDIN YILDIZ
Görev Yeri
Yabancı Diller Yüksekokulu
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
e - Posta
tugba.ayildizbeun.edu.tr
{'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [{'Yil': None, 'Aciklama': 'tez', 'Universite': 'istanbul aydın üniversitesi', 'Seviye': 3}], 'yonetilenytez': [], 'Bolum': 'Ulaştırma Hizmetleri Bölümü', 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Unvan': {'ID': 0, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Okutman ', 'EntityState': 1, 'KISA_TR': 'Okt. ', 'KISA_EN': 'Instructor ', 'PID': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Instructor ', 'AKADEMIK': None, 'EntityKey': None}, 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelGorevler': [], 'yonetilendtez': [], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdTRKisa': 'Okt. ', 'Tarih': '', 'UnvanAdTR': 'Okutman ', 'UnvanId': 8, 'Alan': 'İngilizce', 'UnvanAdEN': 'Instructor ', 'UnvanAdENKisa': 'Instructor '}], 'Okul': 'Yabancı Diller Yüksekokulu', 'umakale': [], 'yerelmakale': [], 'PersonelBildiriler': [], 'Personel': {'LINKEDIN': None, 'Soyad': 'AYDIN YILDIZ', 'AnadalId': None, 'ANA_DIL': None, 'OKUL_KOD': 19, 'DEVIANTART': None, 'GITHUB': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'DIGG': None, 'FAKS': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'TEL_DAHILI': None, 'KISISEL_WEB': None, 'TEL_HARICI': None, 'BILIM_KOLU': None, 'Ad': 'TUĞBA', 'E_POSTA_BEUN': 'tugba.ayildiz@beun.edu.tr', 'BOLUM_KOD': 6001, 'LINK': 'tugba.ayildiz', 'AnabilimDalı': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'VIMEO': None, 'E_POSTA_2': 'tugba.ayildiz@beun.edu.tr', 'UNVAN_ID': 8, 'E_POSTA': None, 'FLICKR': None, 'TUMBLR': None, 'TWITTER': None, 'MYSPACE': None, 'Akademik': True, 'FRIENDFEED': None, 'YOUTUBE': None, 'FACEBOOK': None, 'KEY_WORDS': None, 'BEHANCE': None}, 'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_ADRES': None, 'BOLUM': 'ingiliz dili ve edebiyatı ', 'MEZUNIYET_YIL': None, 'OKUL_AD': 'istanbul aydın üni'}], 'PersonelProjeler': [], 'PersonelYdl': [{'Yazma': 4, 'Dil': 2, 'DilAd': 'İngilizce', 'Konusma': 4, 'Okuma': 4}], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelKitap': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/tugba.ayildiz'}
Öğrenim
Tezler