Öğr.Gör. Samet UYAR
Görev Yeri
Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu
Tasarım Bölümü
e - Posta
sametuyar.uyargmail.com
{'Okul': 'Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu', 'PersonelEtkinlik': [], 'yonetilenytez': [], 'Bolum': 'Tasarım Bölümü', 'PersonelKitap': [], 'Personel': {'VIMEO': None, 'Soyad': 'UYAR', 'UNVAN_ID': 6, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'DIGG': None, 'BILIM_KOLU': None, 'TEL_DAHILI': 1114, 'LINK': 'samet.uyar', 'DEVIANTART': None, 'TEL_HARICI': 3723191950, 'ANA_DIL': None, 'KISISEL_WEB': None, 'Akademik': True, 'AnadalId': None, 'E_POSTA_BEUN': 'samet.uyar@beun.edu.tr', 'OKUL_KOD': 60, 'GITHUB': None, 'FLICKR': None, 'FACEBOOK': None, 'FAKS': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'MYSPACE': None, 'TWITTER': None, 'E_POSTA': None, 'YOUTUBE': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'AnabilimDalı': None, 'BEHANCE': None, 'Ad': 'Samet', 'TUMBLR': None, 'BOLUM_KOD': 6004, 'FRIENDFEED': None, 'LINKEDIN': None, 'KEY_WORDS': None, 'E_POSTA_2': 'sametuyar.uyar@gmail.com'}, 'PersonelGorevler': [], 'yonetilendtez': [], 'umakale': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelYdl': [], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelProjeler': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelOgrenim': [], 'PersonelBildiriler': [], 'yerelmakale': [], 'PersonelUnvanlar': [], 'Unvan': {'KISA_EN': 'Prelector ', 'EntityState': 1, 'KISA_TR': 'Öğr.Gör. ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_EN': 'Prelector ', 'PID': None, 'ID': 0, 'ACIKLAMA_TR': 'Öğretim Görevlisi ', 'EntityKey': None, 'AKADEMIK': None}, 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/samet.uyar', 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': []}