Öğr.Gör. HASAN ÇORUK
Görev Yeri
Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilim Dalı
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Çalışma Alanları
Sunucu Sistemler, Çoklu Ortamlar
e - Posta
hasancorukbeun.edu.tr
{'Okul': 'Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu', 'PersonelEtkinlik': [], 'yonetilenytez': [], 'Bolum': 'Bilgisayar Teknolojileri Bölümü', 'PersonelKitap': [], 'Personel': {'VIMEO': None, 'Soyad': 'ÇORUK', 'UNVAN_ID': 6, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Sunucu Sistemler, Çoklu Ortamlar', 'DIGG': None, 'BILIM_KOLU': None, 'TEL_DAHILI': 1131, 'LINK': 'hasancoruk', 'DEVIANTART': None, 'TEL_HARICI': 3723191950, 'ANA_DIL': None, 'KISISEL_WEB': None, 'Akademik': True, 'AnadalId': None, 'E_POSTA_BEUN': 'hasancoruk@beun.edu.tr', 'OKUL_KOD': 60, 'GITHUB': None, 'FLICKR': None, 'FACEBOOK': None, 'FAKS': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Sunucu Sistemler, Çoklu Ortamlar', 'MYSPACE': None, 'TWITTER': None, 'E_POSTA': None, 'YOUTUBE': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'AnabilimDalı': 'Bilgi Güvenliği Teknolojisi', 'BEHANCE': None, 'Ad': 'HASAN', 'TUMBLR': None, 'BOLUM_KOD': 6003, 'FRIENDFEED': None, 'LINKEDIN': None, 'KEY_WORDS': None, 'E_POSTA_2': None}, 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2013, 11, 10), 'BITIS': '', 'GOREV': 'Bölüm Başkanlığı'}], 'yonetilendtez': [], 'umakale': [], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelYdl': [{'Dil': 2, 'Konusma': 2, 'Yazma': 3, 'DilAd': 'İngilizce', 'Okuma': 3}], 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelProjeler': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'PersonelOgrenim': [{'BOLUM': 'Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Eğitimi', 'OKUL_ADRES': 'Ankara', 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversitesi', 'MEZUNIYET_YIL': None, 'OKUL_TUR': 6}], 'PersonelBildiriler': [], 'yerelmakale': [], 'PersonelUnvanlar': [{'UnvanAdTRKisa': 'Öğr.Gör. ', 'UnvanAdENKisa': 'Prelector ', 'UnvanId': 6, 'Alan': 'bilgisayar teknolojileri', 'Tarih': datetime.date(2013, 7, 15), 'UnvanAdTR': 'Öğretim Görevlisi ', 'UnvanAdEN': 'Prelector '}], 'Unvan': {'KISA_EN': 'Prelector ', 'EntityState': 1, 'KISA_TR': 'Öğr.Gör. ', 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_EN': 'Prelector ', 'PID': None, 'ID': 0, 'ACIKLAMA_TR': 'Öğretim Görevlisi ', 'EntityKey': None, 'AKADEMIK': None}, 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/hasancoruk', 'PersonelBasari': [], 'PersonelTezler': [{'Aciklama': 'Çoklu Ortamların Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Kaygılarına Etkisi', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Amasya Üniversitesi', 'Yil': 2015}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler