Akademik Personel
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/hacirif.html', 'telefon': '3722912551 ', 'doktora': 'Illinois Institute of Technology Elektrik Elektronik Mühendisliği (2002)', 'mail': 'hacirif', 'unvan': 'Dr.Öğr. Üyesi ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (1993)', 'calismaalanlari': 'İşaret İşleme, Sistem Tanılama, Kontrol Sistem Uygulamaları', 'yukseklisans': 'Illinois Institute of Technology Elektrik Elektronik Mühendisliği (1996)', 'anabilimdali': 'Devreler ve Sistemler Teorisi', 'eposta': 'hacirif@beun.edu.tr', 'isim': 'RIFAT HACIOĞLU', 'gorev': 'Yüksekokul Müdürü'}
Dr.Öğr. Üyesi RIFAT HACIOĞLU
Yüksekokul Müdürü
Ana Bilim Dalı:Devreler ve Sistemler Teorisi
Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (1993)
Yüksek Lisans:Illinois Institute of Technology Elektrik Elektronik Mühendisliği (1996)
Doktora:Illinois Institute of Technology Elektrik Elektronik Mühendisliği (2002)
Çalışma Alanları:İşaret İşleme, Sistem Tanılama, Kontrol Sistem Uygulamaları
e - Posta:hacirifbeun.edu.tr
Telefon:3722912551
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/semih.cakir.html', 'telefon': '3723191950 1133', 'doktora': 'Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Doktora', 'mail': 'semih.cakir', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (2010)', 'calismaalanlari': 'Ağ Teknolojileri, Algoritma, Web Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti', 'yukseklisans': 'Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği (2012)', 'anabilimdali': 'Bilgi Güvenliği Teknolojisi', 'eposta': 'semih.cakir@beun.edu.tr', 'isim': 'Semih ÇAKIR', 'gorev': 'Yüksekokul Müdür Yardımcısı'}
Öğr.Gör. Semih ÇAKIR
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Ana Bilim Dalı:Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Lisans:Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (2010)
Yüksek Lisans:Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği (2012)
Doktora:Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Doktora
Çalışma Alanları:Ağ Teknolojileri, Algoritma, Web Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti
e - Posta:semih.cakirbeun.edu.tr
Telefon:3723191950 1133
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mustafasamur.html', 'telefon': '3733191950 1143', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi', 'mail': 'mustafasamur', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü (2005)', 'calismaalanlari': '', 'yukseklisans': 'Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye Cumhuriyet Tarihi Bölümü (2011)', 'anabilimdali': 'Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihİ', 'eposta': 'samurmustafa06@gmail.com', 'isim': 'Mustafa SAMUR', 'gorev': 'Yüksekokul Müdür Yardımcısı'}
Öğr.Gör. Mustafa SAMUR
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Ana Bilim Dalı:Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihİ
Lisans:Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü (2005)
Yüksek Lisans:Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye Cumhuriyet Tarihi Bölümü (2011)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
e - Posta:samurmustafa06gmail.com
Telefon:3733191950 1143
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/hasancoruk.html', 'telefon': '3723191950 1131', 'doktora': 'Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Eğitimi', 'mail': 'hasancoruk', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Selçuk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2009)', 'calismaalanlari': 'Sunucu Sistemler, Çoklu Ortamlar', 'yukseklisans': 'Amasya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2016)', 'anabilimdali': 'Bilgi Güvenliği Teknolojisi', 'eposta': 'hasancoruk@beun.edu.tr', 'isim': 'HASAN ÇORUK', 'gorev': 'Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkan V.'}
Öğr.Gör. HASAN ÇORUK
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkan V.
Ana Bilim Dalı:Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Lisans:Selçuk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2009)
Yüksek Lisans:Amasya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2016)
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Eğitimi
Çalışma Alanları:Sunucu Sistemler, Çoklu Ortamlar
e - Posta:hasancorukbeun.edu.tr
Telefon:3723191950 1131
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/yunuspala.html', 'telefon': '3723191950 1130', 'doktora': '', 'mail': 'yunuspala', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme (2010)', 'calismaalanlari': '', 'yukseklisans': 'Süleyman Demirel Üniversitesi işletme (2013)', 'anabilimdali': 'Deniz Liman İşletmeciliği', 'eposta': 'yunuspala@beun.edu.tr', 'isim': 'YUNUS PALA', 'gorev': 'Ulaştırma Hizmeleri Bölümü Başkan V.'}
Öğr.Gör. YUNUS PALA
Ulaştırma Hizmeleri Bölümü Başkan V.
Ana Bilim Dalı:Deniz Liman İşletmeciliği
Lisans:Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme (2010)
Yüksek Lisans:Süleyman Demirel Üniversitesi işletme (2013)
e - Posta:yunuspalabeun.edu.tr
Telefon:3723191950 1130
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/bircan_ty.html', 'telefon': '3723191950 1113', 'doktora': '', 'mail': 'bircan_ty', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ RESİM (2004)', 'calismaalanlari': 'Resim Sanatı, Grafik Sanatlar, Sanat Tarihi, Baskı Sanatlar', 'yukseklisans': 'ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ RESİM (2010)', 'anabilimdali': 'GRAFİK TASARIMI', 'eposta': 'bircan_ty@beun.edu.tr', 'isim': 'Bircan TOPÇU YURDİGÜL', 'gorev': 'Tasarım Bölümü Başkan V.'}
Öğr.Gör. Bircan TOPÇU YURDİGÜL
Tasarım Bölümü Başkan V.
Ana Bilim Dalı:GRAFİK TASARIMI
Lisans:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ RESİM (2004)
Yüksek Lisans:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ RESİM (2010)
Çalışma Alanları:Resim Sanatı, Grafik Sanatlar, Sanat Tarihi, Baskı Sanatlar
e - Posta:bircan_tybeun.edu.tr
Telefon:3723191950 1113
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/apaydin.html', 'telefon': '3723191950 1122', 'doktora': 'Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği ', 'mail': 'apaydin', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (2009)', 'calismaalanlari': 'Programlama, Robotik, Kriptoloji', 'yukseklisans': 'Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (2013)', 'anabilimdali': 'Bilgisayar Teknolojisi Programı', 'eposta': 'apaydinfatih@hotmail.com', 'isim': 'SULTAN MUHAMMED FATİH APAYDIN', 'gorev': ''}
Öğr.Gör. SULTAN MUHAMMED FATİH APAYDIN
Ana Bilim Dalı:Bilgisayar Teknolojisi Programı
Lisans:Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (2009)
Yüksek Lisans:Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (2013)
Doktora:Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Çalışma Alanları:Programlama, Robotik, Kriptoloji
e - Posta:apaydinfatihhotmail.com
Telefon:3723191950 1122
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/aysegulsenliturk.html', 'telefon': '3723191950 1112', 'doktora': '', 'mail': 'aysegulsenliturk', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Süleyman Demirel Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği (2009)', 'calismaalanlari': 'Sanat,Plastik sanatlar,Grafik Sanat Tarihi', 'yukseklisans': 'Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Resim-İş Eğitimi (2013)', 'anabilimdali': 'Grafik Tasarımı Programı', 'eposta': 'aysegulsenliturk@beun.edu.tr', 'isim': 'Ayşegül ŞENLİTÜRK', 'gorev': ''}
Öğr.Gör. Ayşegül ŞENLİTÜRK
Ana Bilim Dalı:Grafik Tasarımı Programı
Lisans:Süleyman Demirel Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği (2009)
Yüksek Lisans:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Resim-İş Eğitimi (2013)
Çalışma Alanları:Sanat,Plastik sanatlar,Grafik Sanat Tarihi
e - Posta:aysegulsenliturkbeun.edu.tr
Telefon:3723191950 1112
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/samet.uyar.html', 'telefon': '3723191950 1114', 'doktora': '', 'mail': 'samet.uyar', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim (2012)', 'calismaalanlari': '', 'yukseklisans': 'Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Resim (2014)', 'anabilimdali': 'Grafik Tasarım', 'eposta': 'sametuyar.uyar@gmail.com', 'isim': 'Samet UYAR', 'gorev': ''}
Öğr.Gör. Samet UYAR
Ana Bilim Dalı:Grafik Tasarım
Lisans:Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim (2012)
Yüksek Lisans:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Resim (2014)
e - Posta:sametuyar.uyargmail.com
Telefon:3723191950 1114
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/hmkurt.html', 'telefon': '3723191950 1149', 'doktora': '', 'mail': 'hmkurt', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (2006)', 'calismaalanlari': 'Denizcilik, konteyner limanları, denizcilik ekonomisi, lojistik köyler', 'yukseklisans': 'İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü', 'anabilimdali': 'Ulaştırma Hizmetleri', 'eposta': 'h.m.k@yandex.com.tr', 'isim': 'HACI MEHMET KURT', 'gorev': ''}
Öğr.Gör. HACI MEHMET KURT
Ana Bilim Dalı:Ulaştırma Hizmetleri
Lisans:İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (2006)
Yüksek Lisans:İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Çalışma Alanları:Denizcilik, konteyner limanları, denizcilik ekonomisi, lojistik köyler
e - Posta:h.m.kyandex.com.tr
Telefon:3723191950 1149
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/serkantelci.html', 'telefon': '3723191950 1126', 'doktora': '', 'mail': 'serkantelci', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (2013)', 'calismaalanlari': 'Yazılım, Uygulama Geliştirme, Mobil Cihazlar', 'yukseklisans': 'Düzce Üniversitesi Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği', 'anabilimdali': 'Bilgi Güvenliği Teknolojisi', 'eposta': 'serkantelci9@gmail.com', 'isim': 'Serkan TELCİ', 'gorev': ''}
Öğr.Gör. Serkan TELCİ
Ana Bilim Dalı:Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Lisans:Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (2013)
Yüksek Lisans:Düzce Üniversitesi Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Çalışma Alanları:Yazılım, Uygulama Geliştirme, Mobil Cihazlar
e - Posta:serkantelci9gmail.com
Telefon:3723191950 1126
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/sibelbarin.html', 'telefon': '3723191950 1133', 'doktora': 'Düzce Üniversitesi Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği', 'mail': 'sibelbarin', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2013)', 'calismaalanlari': '', 'yukseklisans': 'Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2016)', 'anabilimdali': 'Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı', 'eposta': 'sibelbarin@gmail.com', 'isim': 'Sibel BARIN', 'gorev': ''}
Öğr.Gör. Sibel BARIN
Ana Bilim Dalı:Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2013)
Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2016)
Doktora:Düzce Üniversitesi Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
e - Posta:sibelbaringmail.com
Telefon:3723191950 1133
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/mevaapaydin.html', 'telefon': '3723191950 1125', 'doktora': 'Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı', 'mail': 'mevaapaydin', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (2008)', 'calismaalanlari': 'Yeni Türk Edebiyatı', 'yukseklisans': 'Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (2014)', 'anabilimdali': '', 'eposta': 'meva-sehitoglu@hotmail.com', 'isim': 'MEVA APAYDIN', 'gorev': ''}
Öğr.Gör. MEVA APAYDIN
Lisans:Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (2008)
Yüksek Lisans:Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (2014)
Doktora:Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Çalışma Alanları:Yeni Türk Edebiyatı
e - Posta:meva-sehitogluhotmail.com
Telefon:3723191950 1125
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/derya.erarslan.html', 'telefon': '3723191950 1157', 'doktora': '', 'mail': 'derya.erarslan', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen Edebiyat fak. Tarih Bölümü (2009)', 'calismaalanlari': 'Mİlli Mücadele dönemi hazırlıkları ve savaşlar, Cumhuriyet dönemi ve İnkılaplar', 'yukseklisans': 'Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2011)', 'anabilimdali': 'Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi', 'eposta': 'derya.erarslan@beun.edu.tr', 'isim': 'Derya ERARSLAN', 'gorev': ''}
Öğr.Gör. Derya ERARSLAN
Ana Bilim Dalı:Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Lisans:Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen Edebiyat fak. Tarih Bölümü (2009)
Yüksek Lisans:Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2011)
Çalışma Alanları:Mİlli Mücadele dönemi hazırlıkları ve savaşlar, Cumhuriyet dönemi ve İnkılaplar
e - Posta:derya.erarslanbeun.edu.tr
Telefon:3723191950 1157
{'fotograf': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/tugba.ayildiz.html', 'telefon': '3723191950 1157', 'doktora': 'İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (2018)', 'mail': 'tugba.ayildiz', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'lisans': 'ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (2009)', 'calismaalanlari': 'linguistics, psycolinguistics, ELT, Second Language', 'yukseklisans': '', 'anabilimdali': 'İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI', 'eposta': 'tugba.ayyildiz@beun.edu.tr', 'isim': 'TUĞBA AYDIN YILDIZ', 'gorev': ''}
Öğr.Gör. TUĞBA AYDIN YILDIZ
Ana Bilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Lisans:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (2009)
Doktora:İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (2018)
Çalışma Alanları:linguistics, psycolinguistics, ELT, Second Language
e - Posta:tugba.ayyildizbeun.edu.tr
Telefon:3723191950 1157
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin