Kontrol

Kalite Komisyonu

      Öğr. Gör. S.M.Fatih APAYDIN

      Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN YILDIZ                          Öğr. Gör. Sibel BARIN ÖZKAN                                    Öğr. Gör. Samet UYAR

         Üye                                                                         Üye                                                                             Üye

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin