Duyurular

Yaz Okulu Sonrası Tek Ders Sınav Duyurusu

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi uyarınca;

e) (Değişik:RG-30/7/2012-28369) Tek ders sınavı: Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınavının başvuru ve sınav tarihi ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca belirlenir. Bu durumdaki öğrenciler başvurularını belirlenen tarihte yaparlar ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bu sınava girebilirler. Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir. Eğitim-öğretim süresi sonunda devam ettiği programdaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak başarısız tek dersi kalan öğrenciler, bu duruma geldikleri yarıyılı izleyen dönemlerde dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın, yarıyıl başında yazılı başvuruda bulunarak kayıtlarını yenileyip katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak koşulu ile yarıyıl sonundaki sınav döneminde bu dersin genel ve bütünleme sınavına girebilirler. Bu sınavlarda alınan not başarı notu olarak değerlendirilir.” Denilmektedir.

* Mezun durumunda olup  4 dönem sonunda sadece 1 dersten başarısız notu olan öğrencilerimiz, ilgili dersi için tek ders sınavına girerek mezun olma hakkına sahiptir. Bu hakkını kullanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki dilekçe formunu doldurarak meslek yüksekokulumuza ulaştırmaları gerekmektedir. 

* Yaz okulu sonrasında tek ders sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin, daha öncesinde yapılan tek ders sınavına girmemiş olması gerekmektedir.

Tek derse son başvuru tarihi :  21 Ağustos 2019  Çarşamba günü saat 17.00

Belirtilen tarihe kadar dilekçesini ulaştırmayan ve tek ders sınavı için ilgili dilekçeyle başvuru yapmayan öğrenciler sınavlara alınmayacaklardır. Dilekçeyi faks ile göndermek isteyen öğrencilerimiz için telefon numarası 0372 319 19 55'tir. Faks çeken öğrencilerimizin dilekçenin aslını öğrenci işlerine göndermesi gerekmektedir. Aslı gelmeyen dilekçeler işleme alınmayacaktır.

 

Tek ders sınav tarihi: 26 Ağustos 2019  Pazartesi

Tek ders sınav saati: 14.00

Tek Ders Sınavına Giriş Dilekçesini İndirmek İçin Tıklayınız.

 

                                                                          

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin